Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování společenských her
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:

děti do 15 let:           10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:   20,- Kč/ 1 rok
senioři nad 70 let:   zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Velké Heraltice.

Výpůjční doba dokumentu:

knihy – 51 dní
časopisy – 14 dní

Upomínací poplatky:

1. upomínka:     následující den po uplynutí výpůjční lhůty k vrácení        10, – Kč
2. upomínka:    14 dní po uplynutí lhůty k vrácení                                         20, – Kč
3. upomínka:    28 dní po uplynutí lhůty k vrácení                                        50, – Kč
4. upomínka:    42 dní po uplynutí lhůty k vrácení                                      100, – Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:                                                                                  cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád

Ceník sankcí