O knihovně

KDE KNIHOVNU NAJDETE?

Obecní knihovna Sádek se nachází v přízemí Obecního domu.

HISTORIE KNIHOVNY

Z kronik obce Velké Heraltice